Make your own free website on Tripod.com
Saddám Husajn
Saddám HUSAJN
Naše účast v Perském zálivu

Úvodem:

George Bush
George BUSH
Základní fakta o čs. samostatném protichemickém praporu v Saudské Arábii  
Ján Való
plk. Ing. Ján VALÓ
státní vlajka ČSFR
ČSFR
Stručná histografie vzniku a působení
SPCHJ z ČSFR v oblasti Perského zálivu
státní vlajka Království Saudské Arábie
KSA
státní vlajka Kuvajtu
Kuvajt
23.09.1990
Na základě prohlášení prezidenta ČSFR k situaci v oblasti Perského zálivu a doporučením ministra obrany - byl připraven návrh na vyslání speciální protichemické jednotky pro oblast Perského zálivu k nasazení v rámci mnohonárodních sil. Návrh na vysláni SPCHJ, vytvořené z řad dobrovolníků byl předložen FS ČSFR, které s vysláním jednotky vyslovilo souhlas.
10.10.1990
Zahájení stmelovacího výcviku ve Slaném, soustředění vybrané techniky a materiálu. Jednotka přešla do přímé podřízenosti náčelníka správy zahraničních vztahů GŠ.
03.-07.11.1990
Jednání v Království Saudské Arábie (KSA) o podmínkách pobytu čsl. vojenských specialistů na území KSA. Příprava Dohody a Ujednání.
19.11.1990
Podpis Dohody ministrem obrany ČSFR za vládu ČSFR.
21.23.11.1990
Jednání v KSA a podpis Dohody princem CHÁLIDEM za vládu KSA a ujednání mezi MO ČSFR a MO KSA podepsané generálem JINDROU a princem CHÁLIDEM.
11.-14.12.1990
Zahájen přesun jednotky do Saudské Arábie. Přeprava zajištěna letouny amerického vojenského letectva C-5 GALAXY. První den uskutečněny 3 lety, další den3, třetí den 4 a poslední den 3 lety. Poslední letoun opustil letiště v Praze 14.12.1990 ve 22:15. (Všechny stroje po mezipřistání na základně v Madridu doplnění paliva a výměně posádky pokračovaly přímo do města krále Chálida, vzdáleného asi 500 km od Rijádu v Saudské Arábii. Přeprava vzduchem proběhla bez problémů a celá protichemická jednotka byla 15.12.1990 v odpoledních hodinách na místě určení). Jednotka si v místě určení zvyká na podmínky odlišného podnebního pásma. Buduje tábor, včetně strážního (ženijního zabezpečení).
01.01.1990
Čs. protichemická jednotka je v Saudské Arábii nasazena pro zajištění úkolů a v souladu s dohodou podepsanou vládami ČSFR a Saudské Arábie: 2 protichemické odřady jsou dislokovány v týlu dvou Saudskoarabských brigád ve vzdálenosti cca 35 až 45 km od Iráckých a Kuvajtských hranic. 1 odřad a zdravotní odřad mají sídlo u města krále Chálida v hlubokém týlu. (Svým působením naplňuje jednotka původní humanitární charakter, se kterým byla do oblasti vyslána. Jednotka nemění svůj účel podle toho, kde je nasazena. Ze své vojenské povahy se nemůže zůčastnit bojů. Velitel jednotky je přímo podřízen čs. představitelům, ale ve strategickém smyslu musí její činnost být koordinována se Spojeneckým velením). Čs. rozhlas připravuje speciální vysílání - výměna informací je vzájemná. Jednotka v místech svého rozmístění plní v souladu s ustanoveními mezivládní dohody tyto úkoly:
 • provádět pro saudsko-arabské síly chemický a radiační průzkum
 • v případě nepřátelského použití chemických zbraní podporovat saudsko-arabské síly při likvidaci jejich následků v rozsahu, který je stanoven kapacitními možnostmi jednotky
 • varovat saudsko-arabské obyvatelstvo před chemickým a radiačním nebezpečím
 • školit saudsko-arabský personál v oblasti protichemické ochrany včetně poskytnutí technické pomoci.
 • 12.-15.01.1991
  Doplnění jednotky chemickým, zdravotnickým, technickým a týlovým materiálem nutným pro život a plnění úkolů jednotkou.
  15.01.1991
  Vypršení ultimáta OSN, očekávání konfliktu mezi Irákem a mezinárodní koalicí. Čs. jednotka je připravena plnit úkoly dané zaměřením.
  16.01.1991
  FS ČSFR vyslovilo souhlas s Dohodou mezi vládou ČSFR a vládou KSA o činnosti a podmínkách pobytu čs. vojenských specialistů na území KSA podepsanou v Praze dne 19.11.1990 a v Rijádu 22.11.1990.
  18.01.1991
  Přišel o život četař čs. jednotky. Příčinou byla nešťastná náhoda při manipulaci se zbraní po vyhlášení poplachu.
  05.-10.02.1991
  Jednotka doplněna o 37 dalších vojáků, potřebnou výstroj, výzbroj, potraviny a zdravotní materiál. Zpět do ČSFR se z osobních důvodů vrátilo 7 příslušníků.
  27.02.1991
  Saudskoarabský letoun C 130 Herkules dopravil pro SPCHJ novou vojenskou techniku z ČSFR, umožňující další průzkum. Jedná se o obrněný transportér pro chemický průzkum (a zároveň vhodnou ochranu proti pěchotním zbraním), spojovací materiál, informační a další.
  27.02.1991
  Překročily 2 protichemické oddíly přidělené k brigádám SaudskoArabské brigády hranice Kuvajtu. (Postupovaly s 20. tankovou brigádou, v jejich týlu ve směru Rukví, Chauní, Džahru a Kuvajt City. V rámci průzkumu pátrají po přítomnosti chemických zbraní, zabezpečují protichemickou ochranu a zneškodňují chem. munici v bývalých kasárnách kuvajtské armády).
  28.02.1997
  Po 1014 hodinách od vypuknutí skutečného válečného konfliktu je vyhlášen klid zbraní (03:00 SEČ).
  01.03.1991
  V souvislosti s ukončením války dochází ke změnám v rozmístění některých částí čs. jednotky v regionu: Štáb a velení čs. SPCHJ zůstává na základně u města krále Chálida, kde jsou rovněž dislokovány části dalších jednotek a štáby vojsk spojenecké koalice - především USA, Francie, V.Británie, Egypta, Sýrie. Část jednotky Čs. se přemisťuje severním směrem ke Kuvajtské hranici od Hafar-Al-Batinu. Základní tábor - 40 km jihovýchodně od Kuvajt City. 2 odřady zůstávají u brigád Saudskoarabské armády a nacházejí se zhruba 30 - 40 km jihovýchodně od Kuvajtu.
  07.03.1991
  Velitel naší jednotky zajišťuje od tohoto data střežení objektů čs. velvyslanectví v Kuvajt City. (07.03.1991 - prohlídka stavu objektů a následné vyčlenění strážného oddílu). Stav podmínek v oblasti Kuvajtu: teploty začínají stouopat, počasí na severovýchodě negativně ovlivňuje hustý kouř z hořících naftových polí Kuvajtu. Často je nutno i přes den používat osvětlení.
  21.03.1991
  Na základě ujednání ke smlouvě, dochází k inventarizaci materiálu čs. jednotky, který bude předán saudsko-arabské armádě a zůstane na místě. (Odsun jednotky se předpokládá po uzavření mírových smluv a pokud spojenecké velení nebude uvažovat o obnovení vojenských operací). Podle upřesnění zanechá čs. jednotka na místě celkem 70 vozidel, včetně detekční techniky a odmořovacích souprav. Dále lehká terénní vozidla vybavena pro chemický průzkum, speciální techniku pro odmořování osob, zařízení a terénu, ale i Tatry a pojízdnou lékařskou ošetřovnu a obrněný transportér pro chemický průzkum.
  26.03.1991
  Situace u jednotky se nemění. Zvýšená bezpečnostní opatření, protože se vojáci pohybují v místech rozsáhlých minových polí.
  28.03.1991
  Celkem čs. jednotka rozmístěna v 5 táborech - 198 vojáků. Přípravy na stahování jednotky a návrat do vlasti do 2 měsíců.
  06.04.1991
  V odpoledních hodinách byli v prostoru základního tábora v Kuvajtu - asi 45 km od stejnomenného hlavního města zraněni 2 příslušníci čs. jednotky výbuchem neznámé trhaviny. Zranění obou četařů charakterizoval ošetřující lékař jako lehké.
  19.04.1991
  Z vážných rodinných důvodů se do ČSFR vrátili dva příslušníci jednotky.
  22.04.1991
  Rozhodnuto o návratu větší části příslušníků SPCHJ do ČSFR s tím, že v Království Saudské Arábie zůstane část příslušníků zabezpečení školení specialistů saudsko-arabských ozbrojených sil.
  24.04.1991
  Tímto dnem zahajuje velitel čs. SPCHJ stahování jednotlivých částí z Kuvajtu zpět do Saudské Arábie.
  06.05.1991
  Návrat prvních 60 příslušníků čs. SPCHJ do ČSFR.


  Jmenný seznam jednotky
  Co psal a píše tisk
  Smlouva a dopisy
  Počty techniky a osob v oblasti Perského zálivu


  Robert Koperdák
  Na předchozí stranu